Opioppimaan.fi ei ole enää saatavilla täällä. Kokeile sijaan oppimisvaikeus.fi.

Oppimisvaikeudet - sinnikkyydellä selviää

Aivot vastaanottavat, tallentavat ja analysoivat valtavan määrän tietoa kun ihminen oppii uusia asioita ja taitoja. Jos aivojen tiedonkäsittelyssä ilmenee vaikeuksia, oppiminen hidastuu ja vaikeutuu. Oppimisvaikeuksista yleisin on lukihäiriö, jossa lukeminen ja kirjoittaminen on hidasta, ja työlästä. Muita oppimisvaikeuksia ovat matemaattiset vaikeudet, hahmottamisen vaikeudet, sekä muut kielelliset häiriöt. On tärkeää huomata, että oppimisvaikeus ei ole sairaus. Sitä ei ole mahdollista parantaa. Oikeanlaisella kuntoutuksella voidaan kuitenkin tukea työ- tai opiskelukykyä. Muistettava myös on, että älykkyys ja oppimisvaikeudet eivät välttämättä korreloi keskenään. Paljon julkisuutta saanut ADHD ei itsessään ole oppimisvaikeus, vaikka puutteellinen keskittymiskyky luonnollisesti vaikeuttaakin oppimista.

Oppimisvaikeudet aiheuttavat huolta ja murhetta.

Oppimisvaikeudet aiheuttavat paljon huolta sekä lapsen vanhemmissa, että lapsessa itsessään. Vanhemmat saattavat murehtia lapsen mahdollisuuksia pärjätä koulussa ja lapsi itse saattaa tuntea häpeää tai riittämättömyyden tunteita. Turhautuminen huonoista tuloksista koulussa, vaikka opiskeluun onkin panostettu, aiheuttaa ahdistusta ja stressiä. Ahdistus ja stressi taas saattavat pahentaa ongelmaa edelleen. Oppimisvaikeudesta kärsivä saattaa myös pyrkiä piilottamaan ongelmiaan häpeän pelossa. Oppimisvaikeudet vaikuttavat lapsen itsetuntoon negatiivisesti analogian - jos on fiksu, pärjää koulussa - kautta, vaikka tämä ei välttämättä aina paikkaansa pidäkään.

Tietoisuus ja oikeanlainen tuki auttavat oppimisvaikeuksissa.

Kun lapsella on oppimisvaikeuksia, häntä tuetaan koulussa annettavalla erityisopetuksella. Tarvittaessa voidaan, mahdollisuuksien niin salliessa, hakea lisää tukea oppimiseen neuropsykologisesta kuntoutuksesta. Perustaitojen kehittämisen lisäksi on tärkeää aktiivinen suhtautuminen oppimiseen. Erilaisten toimintatapojen ja ongelmanratkaisutaitojen opettelu helpottaa selviytymistä koulussa. Erilaiset erityisjärjestelyt, kuten lisäajan saaminen tehtävien tai kokeen tekemiseen, tai tietokoneen käyttömahdollisuus voivat olla tehokas ja riittävä apu. Rauhallinen työskentelytila vähentää häiritseviä ärsykkeitä ja auttaa osaltaan keskittymään ja suoriutumaan paremmin. Aikuisilla suureen rooliin kuntoutuksessa nousevat psykososiaalinen tuki ja oikeanlaisen opiskelutekniikan opettelu. Vaikka oppimisvaikeuksista ei voikaan parantua, ongelman tiedostaminen, aktiivisuus ja oikeanlainen tuki helpottavat suuresti sen kanssa elämistä.


Gaviscon